Dokumentų rengimas ir valdymas


Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Artimiausi mokymai: 2012 10 19 d. 09:00 - 16:00 val.
Mokymų kaina (mokantis grupelėje) 225 Lt (65,16 Eur)
Mokymų kaina (mokantis individualiai) 400 Lt (115,85 Eur)

Mokymai skirti sekretoriams, administratoriams, biuro darbuotojams, personalo specialistams ir visiems, kurie nori mokėti taisyklingai paruošti ir efektyviai sisteminti dokumentus.

Kiekvieno dokumento rengimo faktą reikia pagrįsti būtinybe, jį privalu rašyti pagal nustatytas taisykles, nes esant netikslumams dokumentas netenka juridinės galios. Mokymų metu susipažinsite su atnaujintais Dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimais,  įgytas žinias iškart pritaikysite praktiškai: ruošite ir analizuosite pavyzdžius.

Naudinga kiekvienam, žinančiam, kad tvarkingi dokumentai – vizitinė Jūsų kortelė.

 Programa:

 1. Dokumentų rengimo bendrosios nuostatos ir dokumentų rengimą reglamentuojantys teisės aktai.

 • Teisiniai dokumentų valdymo pagrindai.
 • Dokumentų klasifikavimas.
 • Dokumentų spausdinimas

2. Dokumentų rekvizitai.

 • Dokumentų rekvizitų paskirtis.
 • Rekvizitų išdėstymo būdai.
 • Dokumentų pasirašymas

3. Įmonių rengiami dokumentai (teisės aktai, teisės aktais tvirtinami dokumentai, pažymos, raštai ir kt.).

 • Kolegialiai ir vienasmeniškai leidžiami teisės aktai.
 • Privalomi ir papildomi rekvizitai įmonės rengiamuose dokumentuose.
 • Teksto rašymo normos.
 • Raštų rūšys ir jų rengimo ypatumai.

4. Fizinių asmenų rengiami dokumentai.

 • Rekvizitai fizinių asmenų rengiamuose dokumentuose.
 • Prašymų, CV, motyvacinių laiškų ir kitų dokumentų rengimas.

5. Dokumentų tvarkymas ir apskaita.

 • Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai.
 • Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas.
 • Įmonėje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas.
 • Siunčiamų dokumentų tvarkymas.
 • Vidaus dokumentų tvarkymas.

6. Dokumentų smulkmenos.

 • Datos, laiko, skaičių, telefono numerių, įvairių santrumpų rašymas.
 • Lentelių įforminimas.

7. Dokumentų redagavimas.

8. Praktinės užduotys – dokumentų rengimas ir pavyzdžių analizė.